Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18 i 18/18-pročišćeni teks), predsjednica Gradskog vijeća Ivana Krčelić saziva 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 31. kolovoza 2018. godine (petak) s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

U privitku su priloženi materijali za sjednicu.

 

Preuzimanje svih materijala

Gradsko vijeće – 8. sjednica – svi materijali

 

Dokumenti