Na temeljima bogatih ostataka industrijske baštine, u Sisku se stvara jedinstveni projekt u Hrvatskoj osmišljen u svrhu prezentacije i iskorištavanja industrijske baštine kao turističkog potencijala. Riječ je o projektu  „Info centar industrijske baštine – Holandska kuća“ koji će doprinijeti etabliranju kulturnog turizma kao specifičnog oblika turističke ponude. Ujedno je to do sada i najveći projekt u kulturi grada Siska čija je vrijednost 30 milijuna kuna od čega je Grad Sisak uspio povući  gotovo 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta već su počeli, a danas je ovaj budući centar industrijske baštine obišla gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

-Radovi napreduju iznenađujuće dobro, jer kada radite na ovako starim objektima uvijek može doći do otkrivanja nekih novih napuknuća no za sada nije bilo takvih iznenađenja. Pri završetku je i vizualno rješenje kako će ovaj prostor izgledati i to ćemo uskoro prezentirati javnosti. Drago mi je da je izvođač radova dorastao zadatku što se vidi i po broju ljudi koji su angažirani na radovima i po dinamici radova, a uskoro će se vidjeti i prvi obrisi objekta koji će se nalaziti iza Holandske kuće, a koji će služiti za administrativne poslove – kazala je gradonačelnica Ikić Baniček.

Rok za završetak projekta je 30. rujna 2018. godine, a radove na rekonstrukciji i dogradnji izvodi poduzeće Teh gradnja d.o.o.

– Zbog povijesnih vrijednosti ovog objekta, radovi se moraju odvijati pažljivo da ne dođe do oštećenja bilo kojih elemenata. Do sada smo napravili kompletnu demontažu, napravljeni su  pripremni radovi na dogradnji novog objekta koji će biti uz postojeći objekt. Nastavljamo s radovima dogradnje i sanacije svih postojećih elemenata Holandske kuće – rekao je direktor Teh gradnje Ilija Beara.

Na prostoru od 2000 m² bit će uređen info centar s multimedijalnim izložbenim prostorom za prezentaciju industrijske baštine grada, izložbeni prostori Galerije Striegl u kojima će se predstavljati velika umjetnička ostavština grada vezana uz industriju i industrijski dizajn, zatim izložbeni prostor za smještaj zbirke fonografa, gramofona, radio – aparata i ploča poznatog sisačkog kolekcionara Velimira Krakera  te multimedijalna dvorana i niz drugih prostora koji će služiti posjetiteljima za upoznavanje bogate industrijske baštine grada Siska.