Grad Sisak u partnerstvu s Koordinacijom udruga mladih Siska provodi projekt Gradski program za mlade grada Siska. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Program Erasmus+ Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika.

Projektom se želi unaprijediti provedbu politika za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u gradu Sisku, mladima približiti važnost njihovog sudjelovanja u procesima donošenja odluka te ih potaknuti na uključivanje u procese predlaganja i izrade politike za mlade. Također, projektom se želi izraditi Gradski program za mlade grada Siska za razdoblje 2020.- 2024. Ciljana skupina su mladi od 15 do 30 godina te predstavnici ustanova u gradu u svojstvu donositelja odluka.

Projekt se provodi na području grada Siska, od 1. veljače 2019. do 31. siječnja 2020. godine.

Prije upućivanja Gradskom vijeću Grada Siska na donošenje, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 11 dana, putem objave na internetskim stranicama Grada Siska.

Obrazac s primjedbama i prijedlozima možete uputiti do 10. studenog 2019. godine na e-mail: drustvene.djelatnosti@sisak.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje od 31. listopada do 10. studenog 2019. godine.