Zeleni Sisak za zeleni planet je akcija Grada Siska, gradskih trgovačkih društava i ustanova te dječjih vrtića i osnovnih škola koja je održana danas istovremeno na četiri lokacije u gradu Sisku, na kojima je uspješno posađeno 145 novih stabala.

-Veliki odaziv svih ustanova, trgovačkih društava, ali i naših sugrađana pokazuje koliko je današnja akcija uspješna i opravdana. Nadam se da će se i ostali gradovi pohvaliti sličnim akcijama koje moraju postati tradicionalne kako bi zajedno osigurali sigurnu budućnost našoj djeci na našem zelenom planetu – naglasila je gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček.

Ovoj akciji su se pridružili učenici iz osnovnih škola, mališani iz sisačkih vrtića Sisak Novi i Sisak Stari te mladi hokejaši KHL Siska koji su od strane stručnjaka upoznati kako iz sadnica postaje drvo nakon čega su pomagali sadnji stabala.

Koordinator akcije Zeleni Sisak za zeleni planet je Komunalac Sisak sa svojim zaposlenicima i mehanizacijom, a uključena su gradska trgovačka društva i ustanove, kako bi zajedno promicali ekološke vrijednosti i educirali mlade naraštaje o važnosti utjecaja na okoliš.

Grad Sisak je ovom velikom akcijom dao značajan doprinos ozelenjavanju urbanih sredina.