Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prepoznalo je kvalitetu projekta rekonstrukcija i dogradnja objekta Bubamara Dječjeg vrtića Sisak Stari u Meštrovićevoj ulici 2, te će radove ukupne vrijednosti 1,2 milijuna kuna sufinancirati s 831.778 kuna, na temelju programa poboljšanja materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama.

Na ukupno 155 četvornih metara u objektu Bubamara bit će sportska dvorana za potrebe vrtića i prostor za još jednu odgojnu skupinu.

Ministarstvo je objavilo poziv u travnju ove godine, a ugovor o sufinanciranju bit će potpisan narednih dana.

Nakon završetka radova u objektu Bubamara, otvorit će se prostor i za sportski program vrtića, kojim će biti obuhvaćena djeca od 4 do 7 godina, koja će se uz stručno vodstvo baviti sportskim aktivnostima, što će doprinijeti njihovom cjelokupnom razvoju.

Stvaranjem materijalnih uvjeta za održavanje sportskog programa u vrtiću još se na jedan način potvrđuje da je Sisak grad sporta, što je ovih dana prepoznala i organizacija ACES sa sjedištem u Bruxellesu dodijelivši Sisku titulu Europskog grada sporta, koju će nositi cijele 2019. godine.