Gotovo 60 poduzetnika u posljednjih 6 godina provedbe koristilo je kredite iz Programa Sisački poduzetnik/ca kojim Grad Sisak omogućuje sisačkim poduzetnicima pristup jeftinijim kreditima za realizaciju njihovih razvojnih projekata. U sklopu ovog programa Grad Sisak sufinancira kamate, a posebnost ovog programa je da osim za proširenje svojih prostora i financiranje kupnje opreme, poduzetnici imaju mogućnost dobivanja kredita i za tekuća obrtna sredstva. Grad je za ove potrebe u proračunu za 2022. godinu osigurao milijun kuna.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček će na prvu narednu sjednicu Gradskog vijeća uputiti prijedlog programa kojim se predviđa sufinanciranje između 2% i 3% kamata, ovisno o namjeni kredita. Prednost pri dodjeli potpore imat će proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta i projekti od posebnog interesa za grad Sisak.

U programu i dalje stoje odredbe koje dodatno potiču žene poduzetnice. Ukoliko žene u posljednjih godinu dana imaju vlasništvo najmanje 50,1% u poduzeću, to poduzeće ima pravo na sufinanciranje dodatnih 0,5% kamata, čime se pokušava dodatno potaknuti razvoj ženskog poduzetništva na području Siska.

Nakon što Gradsko vijeće Grada Siska usvoji ovogodišnji Program Sisački poduzetnik/ca, bit će objavljen javni poziv za sudjelovanje banaka u ovom programu te potom i natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita.