Grad Sisak je na natječaju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osigurao milijun kuna iz EU fondova za besplatnu prehranu učenika u sisačkim osnovnim školama. Sisak je na natječaj za sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije prijavio projekt „Zdravi objed svima.

Sredstva su odobrena u maksimalnom iznosu od 1.008.127,84 kuna te za provedbu aktivnosti tehničke pomoći u maksimalnom iznosu 4.975,00 kuna. Svrha projekta je osiguranje pomoći ranjivoj skupini djece koja žive u riziku od siromaštva te omogućiti im redovitu i kvalitetnu školsku prehranu. Osiguranim sredstvima povećati će se fond sredstava koje je Grad Sisak do sada izdvajao u gradskom proračunu za školsku prehranu djece.