Datum objave: 30. travnja 2021. godine 14:20

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA I KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA SISKA

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Siska, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), u zakonskom roku, objavljuje sve pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Siska te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Siska.

Sve pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste nalaze se u privitku.

 

 

Dokumenti