Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj dana 13. travnja 2017. godine slijedeće odluke:

  • Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike;
  • Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, te
  • Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

Ove Odluke objavit će se u Narodnim novinama, a stupaju na snagu 20. travnja 2017. godine.

Dokumenti