Grad Sisak i Radio Sisak nastavljaju u 2018. godini zajedničku suradnju na projektu Lajkam Sisak. Projekt je to, koji se na području Siska realizira od 2014. godine, kao niz malih komunalnih, edukativnih i sportskih akcija s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja građana u životu grada, te promicanja kvalitete života u Sisku.

U 2018. godini projekt se vraća osnovnoj zamisli, a to je kvalitetno uključivanje djece i mladih u život grada. Stoga će se tijekom travnja i svibnja realizirati 6 akcija uređenja okoliša sisačkih osnovnih škola i to: OŠ Ivana Kukuljevića, OŠ Viktorovac, OŠ Braća Ribar, OŠ 22. lipanj, OŠ Braća Bobetko i OŠ Sela. Moto akcije je – volim svoj grad i brinem o njemu, krećem od okoliša svoje škole.

Pored uređenja okoliša, obnove igrališta i zelene infrastrukture, pokrenuta je inicijativa postavljanja učionica na otvorenom, koje upravo za tu prigodu osmišljava i proizvodi sisačka tvrtka Komunalac Sisak, a sisačkim osnovnoškolcima ih u suradnji s Komunalcem omogućuju gradska trgovačka društva.

Ovogodišnji projekt uključuje i kupnju pametnih ploča, koje će se u škole uvesti zahvaljujući Euroherc osiguranju d.d.

Prva akcija planirana je za petak, 20. travnja 2018. godine u školi Ivana Kukuljevića s početkom u 12 sati.

Finale akcije Lajkam Sisak predviđen je za početak lipnja, kada će se u povodu Dana grada Siska, sada već tradicionalno, zaigrati Otvoreno prvenstvo grada Siska u graničaru.