Nakon sastanka gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček i ministra graditeljstva Branka Bačića u Zagrebu pokazalo se da je novi ministar Bačić prvi u nizu u zadnjih 10 godina koji je odgovorio na zahtjev Grada Siska za rješavanjem nagomilanih imovinskih problema i to pozitivno.
Ministarstvo je odobrilo davne zahtjeve Grada za dodjelom Mjesnog doma Sisak Novi u Perivoju Viktorovac, zatim sportskog igrališta NK Posavine i Mjesnog doma u Prelošćici i jedne manje parcele na Majmunjaku. Uz rješenja ovih imovinskih pitanja otvorene su mogućnosti i za pozitivno rješenje drugih zahtjeva Grada, a posebno zamjene zgrade Gradske vijećnice i zgrade Županije s obzirom da Grad koristi vlasništvo RH, a Županija koristi vlasništvo Grada Siska. Grad je spreman ustupiti i objekt Gimnazije Sisak, kao i zgradu koju koristi Geodetska uprava i sl. za nekretnine koje koriste gradske ustanove i Grad.

Radni sastanak iskorišten je i za finaliziranje lokacija gradskih parcela na kojima će se graditi zamjenske zgrade za stradale u potresu. Nakon posljednjeg usuglašavanja mogućih lokacija najizglednije rješenje je da će se šest zgrada graditi u Ulici Frana Kršinića (preko puta Mjesnog doma Zeleni Brijeg), iza POS-ovih zgrada u Petrinjskoj, zatim u Krležinoj i na križanju Držićeve i spojne Ulice Ive Andrića. Također, gradit će se zamjenska zgrada i na dosadašnjoj lokaciji popravnog doma u Capraškoj ulici, koji je u vlasništvu RH. U zgradama za koje će zemljište ustupiti Grad, kao i osigurati gradske komunalne priključke, Grad će nakon obnove oštećenih objekata stanarima, dobiti određene stanove, koji će se koristiti za stambeno zbrinjavanje siromašnih sugrađana.

Konačno, ponovo je otvoreno pitanje zgrade u Ulici hrvatskog narodnog preporoda za koju je rečeno da će se osnovati Povjerenstvo koje će donijeti konačnu odluku hoće li se zgrada rušiti ili obnavljati.