Grad Sisak priprema se za izravno korištenje geotermalne energije za grijanje javnih zgrada i time smanjenje troškova grijanja, smanjenje potrošnje fosilnih goriva i smanjenje emisije CO2. Energentima posljednjih mjeseci cijena značajno raste i to je dodatni motiv za ulaganje u iskorištavanje geotermalne energije. Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček danas je potpisala 1,93 milijuna kuna vrijedan ugovor o financiranju projekta „Tehnička dokumentacija za direktno iskorištavanje geotermalne energije na području grada Siska“ u sklopu natječaja iz Programa „Energija i klimatske promjene“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine. Program provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a bespovratna sredstva EU iznose 1,6 milijuna kuna.

Ovim ugovorom financirat će se izrada Studije geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode ”Sisak-1” ishođenje dokumentacije za izvođenje hidrodinamičkih mjerenja i termodinamičkih ispitivanja u bušotini Siter-1. Bit će izrađen i Elaborat o rezervama geotermalne vode na istražnom prostoru geotermalne vode Sisak-1 te ostala tehnička dokumentacija povezana uz provedbu utvrđivanja eksploatacijskog polja. Partner na projektu je i Komunalac Sisak d.o.o. koji će provoditi dio aktivnosti projekta.