Grad Sisak u suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak (Volonterski centar Sisak ) provodi  proces izrade dokumenta Program za razvoj volonterstva Grada Siska za razdoblje 2023.-2027. godine. Polazište za izradu Programa su Volonterska politika Grada Siska za razdoblje 2015.-2020. (produženo do 2022.), Zakon o volonterstvu (58/07, 22/13, 84/21) , Etički kodeks volontera (NN 55/2008)  i Nacrt za europsko volontiranje 2030 (engl. Blueprint for Volunteering in Europe 2030) .

Grad Sisak nastoji promovirati aktivno građanstvo i participaciju građana u odlučivanju i oblikovanju lokalne zajednice. Volontiranje je jedan od načina na koji građani mogu preuzeti aktivnu ulogu u društvu i doprinijeti pozitivnim promjenama. Kroz volontiranje, građani mogu izražavati svoje talente, vještine i interese te aktivno sudjelovati u rješavanju lokalnih problema i unaprjeđenju kvalitete života.

Svrha Programa za razvoj volonterstva  je prepoznati, podržati i promicati jedinstvenu vrijednost i doprinos volontera i volonterki u našoj zajednici. Ovaj Program daje priliku Gradu Sisku da prepozna i naglasi koliko je volontiranje važno za dobrobit građana i društva.