Javni uvid u nacrt prijedloga  Programa zaštite okoliša Grada Siska 2019. – 2022. godine koji uključuje Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022. godine

 

Sukladno članku 165. stavku 1. i 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka  12. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) i članka 14. stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje Nacrt prijedloga  Programa zaštite okoliša Grada Siska 2019. – 2022. godine koji uključuje Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Siska za razdoblje od 2019. do 2022. godine (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Programa) na službenim stranicama Grada Siska i stavlja na javni uvid u razdoblju od 02. prosinca 2019. godine do 02. siječnja 2020. godine.

Pravna osnova za izradu i donošenje programa je članak 53. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članak  12. stavak 1. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)  koji obvezuje Grad Sisak da izradi Program u skladu s posebnostima i obilježjima svog područja.

Predstavničko tijelo Grada Siska donosi konačni Program.
Tijekom trajanja uvida javnosti je omogućen uvid u predmetni Nacrt prijedloga Programa, radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 sati u razdoblju od 02. prosinca 2019. godine do 02. siječnja 2020. godine u prostorijama Grada Siska.

Poziva se javnost da komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Programa zaključno do 02. siječnja 2020. godine u pisanom obliku dostave na adresu Grad Sisak/Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44 000 Sisak, elektroničkom poštom na adresu: tea.strmecky@sisak.hr ili u Knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja se nalazi u Gradu Sisku.

Mišljenja, komentari, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.