Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske 21. travnja 2020. godine dalo je suglasnost na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Siska KLASA: 945-01/18-01/514, URBROJ:525-07/0175-20-7. Slijedom navedenog Grad Sisak ovim putem želi obavijestiti sve fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za zakup ili kupnju državnog poljoprivrednog zemljištem  da je otvoren „JAVNI POZIV“ za iskazivanje interesa za zakup/kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Siska.