Prijave na Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program „Sisački poduzetnik/ca 2020.“  i pripadajuća dokumentacija podnose se preporučeno putem pošte na sljedeću adresu:

Grad Sisak

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav

Prijava na javni poziv:

Program „Sisački poduzetnik/ca 2020.“

– ne otvaraj-

Rimska 26

44000 Sisak

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je  30. ožujka 2020. godine do  10,00 sati.

 

Više o javnom pozivu pročitajte u privitku teksta.