Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 22. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska gradonačelnica Grada Siska temeljem Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora KLASA: 943-02/18-01/1,  URBROJ: 2176/05-01-18-11 od 14. studenog 2018. godine raspisuje javni natječaj za prodaju poslovnog prostora.

Više o natječaju u privitku teksta.