Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 22. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska gradonačelnica Grada Siska temeljem Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora KLASA: 372-03/19-03/1, URBROJ: 2176/05-01-19-9 od 31. svibnja 2019. godine raspisuje javni natječaj za prodaju poslovnog prostora.

Više o natječaju u privitku teksta.