Grad Sisak, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)  i  Odluke o prodaji gradskih stanova („Službeni glasnik Sisačko –moslavačke županije“, broj 7/09, 25/09, 9/15 i 13/16), raspisuje javni natječaj za prodaju gradskih stanova.

 Natječaj se nalazi u privitku teksta.