Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima ovog Natječaja.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe za sljedeća područja:

  • Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost
  • Područje 2 – Zdravstvena djelatnost.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

 

Područje 1 – Socijalno-humanitarna djelatnost:

– skrb o starijim i nemoćnim osobama

– skrb o osobama s invaliditetom

– skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju

– skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, azilantima i sl.)

– usluga prehrane u pučkoj kuhinji

– ostale socijalno-humanitarne djelatnosti;

 

Područje 2 – Zdravstvena djelatnost:

– prevencija bolesti i promicanje zdravih životnih navika

– prevencija ovisnosti

– očuvanje i zaštita okoliša

– zaštita životinja.

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 2.025.000,00 kuna.

 

Natječaj i potrebni obrasci nalaze se u privitku teksta.