Danas je pokrenuta javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš građevine za intenzivan tov svinja ukupnog kapaciteta 3728 mjesta za tovljenike – farma Šašina Greda PROBO d.o.o.
Javna rasprava u trajanju od 32 dana trajat će do 6. ožujka u prostorima Sisačko-moslavačke županije. Uvid možete ostvariti svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Zagrebačkoj 44 u Sisku.

Studija i netehnički sažetak nalaze se na poveznici https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/procjena-utjecaja-na-okolis-puo-spuo/procjena-utjecaja-zahvata-na-okolis-puo-4014/4014.

Detaljne informacije možete pronaći u dokumentima u privitku.