Na posebno otvoren račun Grada Siska  za uplate donacija za sanaciju posljedica potresa od  29. prosinca 2020. godine do 17. ožujka 2021. godine  uplaćeno je 3.175.214,22 kuna, a Vlada RH je uplatila interventnu pomoć u iznosu od 20 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa donacija uplaćenih Gradu Sisku utrošeno je 2.401.235,10 kuna, a od pomoći uplaćenih od 20.000.000,00 kn države utrošeno je 19.988.666,92 kn.

INTERVENTNA POMOĆ STRADALIMA

 • 147 osoba odnosno obitelji smještenih u sportske dvorane nakon potresa primilo je 294.000 kuna jednokratne pomoći (izvor- donacije Gradu Sisku)
 • Obitelji odnosno pojedinci čija je nekretnina neupotrebljiva i koja je dobila crvenu oznaku isplaćeno je po 2.000 kn jednokratne pomoći na Gradskoj blagajni Kontroba. Pomoć je do sada primilo 731 osoba u ukupnom iznosu od 1.462.000 kn. (izvor- donacije Gradu Sisku)
 • Vlasnici objekata koji su oštećeni u potresu i imaju oznaku zelenu oznaku U2 i žutu oznaku PN2 podnijeli su 5446 zahtjeva za vrijednosne kartice za kupnju građevinskog materijala za hitnu sanaciju te im je osigurana pomoću u iznosu od 6.632.000 kuna. (izvor- pomoć uplaćena od RH)
 • 113 obitelji s neupotrebljivim i privremeno neupotrebljivim objektima zatražilo je sufinanciranje najamnina u mjesečnom iznosu do 1000 kn u trenutnom iznosu od 448.250 kn. Najam će se pokrivati do 1. lipnja 2021. godine. (izvor- pomoć uplaćena od RH)

SANACIJA POSLJEDICA POTRESA

 • Hitne intervencije na 79 lokacija i to u vidu skidanja nestabilnih dijelova građevine (krova, dimnjaka, zabata, trafostanica, zaštita od atmosferilija, krovne kućice, pješački tuneli, skele ) a koje vatrogasci nisu mogli ukloniti zbog teške pristupačnosti ili potrebne građevinske mehanizacije (dizalice velikih tonaža) – 6.923.350,17 kuna (izvor- pomoć uplaćena od RH)
 • Snimanje dronom centra grada s ciljem detaljnog uvida u stanje krovova kako bi se odredile potrebne lokacije za pješačke tunele – 12.000 kuna (izvor- donacije Gradu Sisku)
 • gorivo za potrebe javnih službi (vatrogasci, DVD-i, GD HCK)- 167.186,70 kuna (izvor- donacije Gradu Sisku)
 • Hitna sanacija Osnovne škole Viktorovac – 723.711,04 kuna (654.161,89 kn izvor- pomoć uplaćena od RH, 69.549,15 kn izvor – donacija Gradu Sisku)
 • Hitna sanacija objekata kojima upravlja ŠRC Sisak – 74.980,30 kuna (izvor- pomoć uplaćena od RH)
 • Sanacija mostova i cesta – 520.041,25 kn (365.275,00 izvor- pomoć uplaćena od RH i154.766,25 – izvor- donacije Gradu Sisku)

 

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE U MOBILNIM OBJEKTIMA

 • U grad je dopremljeno 204 kontejnera i kućica te je u okviru troškova za potrebe privremenog smještaja (spajanje na struju, vodu i odvodnju te sitne intervencije poput popravka bojlera, nabavu boca za plin, izradu stepenica i pragova održavanje i popravak kontejnera, čišćenje kontejnera, niveliranje kontejnera, elektro oprema i perilice i sušilice, najam sanitarnih kontejnera, interventni radovi u gradskim stanovima) utrošeno je 3.190.157,06 kuna (izvor- pomoć uplaćena od RH) i 77.333,00 kn (izvor- donacije Gradu Sisku)
 • Usluga prijevoza i postavljanja kućica i stambenih i sanitarnih kontejnera – 910.000 kuna (izvor- pomoć uplaćena od RH)
 • Prehrana osoba smještenih u privremenom smještaju – 164.400 kuna (izvor- donacije Gradu Sisku)

ELABORATI

 • Financiranje elaborata zatečenog stanja višestambenih zgrada – 15 elaborata u iznosu 443.875,00kuna (izvor- pomoć uplaćena od RH)
 • Na izradu elaborata rušenja i elaborata zatečenog stanja utrošeno je 346.617,50 kuna. (izvor- pomoć uplaćena od RH)

 

U privremenim stambenim objektima na kućnim adresama, u kontejnerskim naseljima i objektima u najmu (čije troškove pokriva Grad iz sredstava pomoći RH) trenutno boravi 675 osobe, a još 736 osoba čeka privremeni smještaj.