Grad Sisak pokreće izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska  i III. izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Siska. Razlozi za izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a su usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i te drugim zakonima i propisima, usklađivanje s planom više razine Prostornim planom uređenja Sisačko-moslavačke županije, usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela te usklađenje s pristiglim zahtjevima podnesenih Gradu Sisku temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju kojim je propisano da izradu prostornog plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko.

Obavještavaju se svi zainteresirani građani kao i zainteresirane pravne osobe da će se zahtjevi za izmjenu PPUG-a i GUP-a, koji će biti obrađeni u sklopu planiranih III. izmjena i dopuna PPUG-a i III. izmjena i dopuna GUP-a, zaprimati do 5. travnja 2019. godine.

Obrazložene zahtjeve s kontakt podacima podnositelja moguće je predati osobno u pisarnici Grada Siska, poslati poštom na adresu Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44000 Sisak ili na adresu elektronske pošte domagoj.orlic@sisak.hr.

Svi koji su već predali zahtjeve za izmjenu PPUG-a i GUP-a ne moraju ponavljati svoje zahtjeve. Zahtjevi za izmjene koji pristignu nakon navedenog roka neće se obrađivati tijekom ovih izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a. Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

Detaljne obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša Grada Siska, svakim radnim danom ili na telefon 510-106, kontakt osobe su pročelnica Andrea Zlonoga i voditelj Odsjeka Domagoj Orlić.