U galeriji sv. Kvirin u Domu kulture Kristalna kocka vedrine u četvrtak, 15. studenoga 2018. u 13 sati bit će otvorena izložba natječajnih radova za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia. Tom prilikom bit će izložen pobjednički rad te i svi ostali radovi koji su sudjelovali u natječaju kojeg je raspisao Grad Sisak. Na natječaj su u propisanom roku pristigla četiri rada, a pobjednički rad potpisuje grupa autora Sara Jurinčić, Aleksandar Matijašević, Dino Mišković i Tatjana Barišić-Antolić. Grad Sisak raspisao je javni natječaj u cilju dobivanja kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika –Siscia, koje će poslužiti kao podloga za ishođenje projekte dokumentacije  za uređenje i rekonstrukciju zgrade  Interpretacijskog centra Segestika-Siscia.

Dijelovi grada Siska izgrađeni su izravno na ruševinama rimske Siscije i pretpovijesne Segestike, a arheološki značaj  i potencijal je takvog obima  i slojevitosti da parcijalne prezentacije  do sada nisu dostatne u smislu  interpretacije bogatog arheološkog područja. Interpretacijom arheološkog područja  Segestika – Siscia u industrijskim zgradama tvorničkog kompleksa Segestica, koji se nalazi unutar arheološke zone Segestika-Siscia,   izravno će se interpretirati ostaci rimske arhitekture u Arheološkom parku, kreirat će se multifunkcionalni arheološki centar te će pored objedinjavanja  stručnih i znanstvenih aspekata arheološke baštine   biti  otvoren široj javnosti i prilagođen svim skupinama korisnika.

Za potrebe Interpretacijskog centra Grad Sisak je namijenio  zgradu tvornice špirita, punjenja ugljične kiseline, zgradu za denaturiranje špirita i tvornički dimnjak  Segestice te će na taj način valorizirati i taj dio graditeljske baštine, a  zajedno s Arheološkim parkom sv. Kvirina  činiti svojevrstan muzejski kvart koji će podići kvalitetu života u tom dijelu Siska.