Grad Sisak prijavit će projekt izgradnje Vatrogasnog doma u naselju Topolovac za ostvarivanjem bespovratne potpore u sklopu natječaja za izgradnju infrastrukture na ruralnim područjima. Sredstva za realizaciju u iznosu od 3 milijuna kuna osigurat će se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) dok će  iznos od 300 tisuća kuna biti osiguran iz proračuna Grada Siska za 2017. godinu. Topolovac je jedino naselje na području grada Siska koje nema odgovarajući prostor za potrebe vatrogastva. Naime, sadašnja građevina koja se koristi za potrebe vatrogastva dotrajala je i mala, a izgradnjom novog doma osigurat će se prostor za siguran smještaj opreme i vozila.

Fotografija: DVD Topolovac (facebook)