IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SISAK STARI

Grad Sisak je 21. veljače 2018. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja K.K.06.3.1.03.0054, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci sa završetkom u kolovozu 2019.

Ukupna vrijednost projekta je 4.370.018,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 4.217.387,00 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 3.584.778,95 kn, što čini ukupno 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada.

Priopćenje za medije nalazi se u privitku teksta.