Grad Sisak i ove godine nastavlja sufinanciranje troškova kastracije pasa i mačaka za što je u gradskom proračunu za 2023. godinu osigurano 3,9 tisuća eura. Kastracija se može obaviti u Veterinarskoj stanici Sisak d.o.o., Mario-veterina d.o.o. i Anima-vet d.o.o. s kojima Grad Sisak ima sklopljen ugovor. Prije postupka vlasnici su dužni podnijeti zahtjev i ishoditi odobrenje Grada Siska za sufinanciranjem. Zahtjev se podnosi putem obrasca kojega možete preuzeti u pisarnici (Ulica Marijana Cvetkovića 8) ili na poveznici Zahtjev-za-sufinanciranja-kastracije-pasa-i-mačaka.pdf (sisak.hr)

Na ovoj poveznici možete preuzeti Odluku kojom je postupak propisan.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 044/635 528 ili na e-mail maja.buinac@sisak.hr.