Nakon niza preokreta u odlučivanju o mogućnosti financiranja, krenula je i 950 tisuća eura vrijedna konstrukcijska obnova Malog kaptola, objekta od iznimne emotivne i povijesne vrijednosti za Grad Sisak, a izvodi ju tvrtka Teh-gradnja d.o.o. Ministarstvo kulture i medija u proljeće 2022. godine odbilo je prijavu obnove i odbilo financiranje rekonstrukcije te sisačke vedute, ali predomislilo se u ožujku ove godine i dodijelilo vaučer, čime je izgubljena godina u kojoj je mnogo toga na obnovi moglo biti završeno.

Ipak, Turistička zajednica Grada Siska provela je sve potrebne procedure i započela je obnova tog simbola našega grada u kojem će biti svi turistima potrebni sadržaji, poslovni prostor i ured Turističke zajednice Grada Siska, kao i prije potresa.