Gradu Sisku odobrena su sredstva Europske unije u iznosu 4.475,00 eura kroz Program Erasmus+ Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika za projekt ‘’Gradski programa za mlade grada Siska’’ koji, u partnerstvu s Koordinacijom udruga mladih Siska, provodi Grad Sisak. Cilj projekta je izraditi i unaprijediti provedbu politika za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u gradu Sisku. Projekt će se provoditi u razdoblju od 12 mjeseci, odnosno od 1. veljače 2019. do 31. siječnja 2020. godine na području grada Siska. U sklopu projekta izradit će se Gradski program za mlade grada Siska te kreirati Operativni plan za provedbu istoga. Također, podići će se svijest mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu, kao i o važnosti kvalitetne potpore mladima.

Navedeni projekt provodit će se u okviru aktivnosti:

  1. Forum diskusija ‘’Gradski program za mlade’’
  2. Edukacije – ‘’Jačanje kapaciteta mladih za suradnju u procesima donošenja odluka te zajedničko djelovanje i suradnju’’
  3. ‘’Predlaganje i izrada Gradskog programa za mlade grada Siska’’

U okviru provedbe projekta provodit će se ‘’on-line’’ konzultacije s ciljem prikupljanja mišljenja ciljane skupine  o prioritetima zajednice u kojoj žive.

Projekt je usmjeren mladima u dobi od 15 do 30 godina, studentima, srednjoškolcima te predstavnicima relevantnih javnih institucija i ustanova u gradu Sisku kao donositeljima odluka.

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.