Gradu Sisku i ustanovama i tvrtkama kojima je Grad osnivač, odobreno je ukupno 6,1 milijuna kuna za prijavljene projekate iz natječaja Nacionalnog plana za otpornost i oporavak. Ova sredstva koje Hrvatska dobiva iz Europske unije namijenjena su pripremi projektne dokumentacije za niz razvojnih projekata tzv. digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Radi se o projektima kojima će gradski sustav digitalizirati unaprijediti postojeće poslovne procese, povećati efikasnost sustava dojavljivanja i obavještavanja, povećati energetsku učinkovitost i dodatno smanjiti utrošak vremena i energije. Za građane će, jednom kada projekti budu provedeni, to značiti ukidanje lista čekanja za upis u dječje vrtiće, bolje, pristupačnije i efikasnije komunalne usluge poput parkiranja, smanjenje potrebe za „obilaskom“ gradskih ureda i bolju uvezanost u sustav obavještavanja i uzbunjivanja.

Pametniji i sigurniji grad

Gradu Sisku odobren je 1,6 milijuna kuna vrijedan projekt projektiranja izgradnje nove IKT infrastrukture i podatkovnog centra sa snažnim poslužiteljima i boljom povezanosti svih dijelova gradskog sustava. Kada se izgradi, omogućit će kvalitetnije uvezivanje poslovnih procesa i puno veću dostupnost digitalnih usluga koje će građani moći koristiti putem svojih računala ili pametnih telefona. Smanjit će „papirologiju“ i omogućiti puno brže i lakše rješavanje svih predmeta u Gradu.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Sisak odobreno je preko 2 milijuna kuna za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanja Centra za upravljanje kriznim situacijama Sisak. Bit će to veliki korak naprijed u razvoju sustava obavještavanja i uzbunjivanja i podizanja znanja građana o ponašanju u kriznim situacijama. U svim posljednjim krizama, od poplava do potresa, pokazalo se da je javna vatrogasna postrojba nositelj većine aktivnosti. Jedna od važnih dijelova projekta bit će i obuka i bolje komunikacijsko povezivanje sustava civilne zaštite s ciljem bolje infrastrukturne i operativne podrške Javnoj vatrogasnoj postrojbi Sisak.

Pametniji promet i vrtići bez lista čekanja

Komunalac Sisak s odobrenih 513 tisuća kuna pripremit će projektnu dokumentaciju za digitalizaciju sustava upravljanja parkiralištima u vlasništvu Grada Siska. Novi sustav trebao bi, osim prikaza slobodnih parkirnih mjesta i navođenja do njih, omogućiti i čitav niz zanimljivih naprednih digitalnih rješenja. Novim rješenjima trebalo bi se poboljšati protočnost prometa, bolje uvjete za bicikliste, romobile, skutere i taxi prijevoz, bolje povezati korištenje javnog prijevoza, poboljšati dio socijalnih usluga stimulirati korištenje drugih prijevoznih sredstava i smanjiti zagađenje ispušnim plinovima.

Dječji vrtići Sisak Novi i Sisak Stari sa dobivenih ukupno 1,3 milijuna kuna financirat će projektnu dokumentaciju za dogradnje dodatnih vrtićkih jedinica pored postojećih objekata Različak i Maslačak i dokumentaciju za njihovu energetsku obnovu. Pored vrtića koji se gradi u Galdovu, ovim dogradnjama planira se povećati smještajni kapacitet oba gradska vrtića i potpuno zadovoljiti potrebe roditelja i djece za upis u vrtiće. Time će Sisak riješiti još jedan dugogodišnji problem i vrtić će biti dostupan za sve najmlađe Siščane.

Zelenija tržnica

Projekt vrijedan 670 tisuća kuna odobren je Gradskoj tržnici Sisak – Centru dijeljenih usluga d.o.o. Priprema dokumentacije obuhvatit će energetsku obnovu kroz poboljšanje izolacije vanjskih zidova i krova, poboljšanja sustava grijanja i hlađenja, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju zaštite od sunca i zamjene postojeće LED rasvjetom radi uštede na energiji. Projektirat će se i postavljanje fotonaponskih panela na krov nadstrešnice, čime će tržnica, osim smanjenja trošenja i proizvoditi energiju.

Umjesto da se projektna dokumentacija plati iz gradskog proračuna, bit će plaćena EU sredstvima. A nakon pripreme projektne dokumentacije slijedit će prijave na planirane javne pozive za izvođenje tih projekata EU sredstvima. Time će Grad Sisak nastaviti stalne prilagodbe novim tehnologijama i nastaviti unaprjeđivati usluge za sve građane.