Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, zajedno sa zamjenikom Markom Kričkom, primila je u utorak predstavnike tvrtke Deloitte koji su predstavili Projekt prikupljanja i evaluacije poslovnih opcija za Rafineriju Sisak. Upravni odbor i uprava INE angažirali su tvrtku Deloitte u cilju sagledavanja mogućih opcija održivog i profitabilnog poslovanja sisačke rafinerije putem prikupljanja podataka od svih zainteresiranih sudionika, među kojima je i Grad Sisak.

Kako je rečeno na današnjem sastanku, predstavnici Deloitte-a do sada su se već susreli sa sindikatom sisačke Rafinerije, uskoro će održati i drugi sastanak,  a uključeni su i Agencija za konkurentnost i investicije, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, EBRD, europski investicijski fondovi i drugi. Do sada je prikupljeno 80 mogućih ideja kako bi rafinerija u Sisku mogla održivo i profitabilno poslovati, a iz njih su proizašle tri grupe mogućih opcija, koje se temelje na očuvanju radnih mjesta, iskorištavanju postojeće infrastrukture i ekološki poželjnim učincima na okoliš. Jedna od opcija je bazirana na poslovanju naftom i naftnim derivatima, između ostalog uz povratak proizvodnje bitumena i kalciniranog koksa, a spomenut je i model izgradnje modernog distributivno logističkog centra uz postojeću proizvodnju.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček je naglasila kako je Grad Sisak izuzetno zainteresiran za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta te modernizaciju, spomenula je interes stranih investitora zainteresiranih za uključivanje u proizvodnju sisačke rafinerije. Ponovila je komparativne prednosti sisačke rafinerije s obzirom na blizinu naftnih polja, niske troškove dopreme sirovine do pogona te nezanemarivu prednost u ljudskim potencijalima.

Tvrtka Deloitte je već surađivala na projektima u Sisku i to na Projektu izgradnje pročistača otpadnih voda sa Sisačkim vodovodom te  u projektu nabave novih autobusa za sisački Auto promet koji je uključivao i izradu Studije urbane mobilnosti Grada Siska.