Uz Međunarodni dan osoba s invaliditetom gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček najavila je  uvođenje nove gradske potpore za osobne asistente koji pomažu obiteljima s članovima koji imaju teškoće u razvoju. Potpora će krenuti u 2024. godini, a upotpunit će već postojeće mjere.

„Iako Vlada tu potporu ukida, mi je uvodimo jer čvrsto vjerujemo da svaka sisačka obitelj ima pravo na što je moguće normalniji život i na to da im zajednica pomogne u njihovoj situaciji“, rekla je gradonačelnica povodom Svjetskog dana osoba s invaliditetom.

Grad Sisak od 2020. godine roditeljima koji imaju status njegovatelja isplaćuje mjesečnu naknadu u iznosu od 80 eura, a trenutno ju prima 79 korisnika. Novom potporom Grad će putem udruga pokriti i trošak asistenata, koji nadopunjuju brigu o članovima obitelji koji takvu pomoć trebaju.

U 2023. godini Grad Sisak sufinancira osam programa udruga osoba s invaliditetom, u ukupnom iznosu od 81.150 eura. Među njima su Klub „Žabica“ koji pet dana u tjednu okuplja odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, „Soba čuda“ koji uključuje radnu terapiju, terapiju senzorne integracije i fizioterapiju te uslugu osobne asistencije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i invaliditetom, „Z.A.R. – zajedno, aktivno, radno“ čiji je cilj prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja slabovidnih osoba, zatim edukativne radionice i savjetovališta o prevenciji bolesti i promicanju zdravih načina života, pomoć u kući i kreativne radionice za osobe s invaliditetom.

Svi ti programi pomažu uključivanju osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u svakodnevni život grada i poboljšavanju njihovog općeg i zdravstvenog stanja.