Grad Sisak produžio je sufinanciranje najamnine do 30. lipnja 2021. građanima s područja grada Siska čije su nekretnine uslijed posljedica katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, postale neuporabljive za stanovanje. Mjesečna najamnina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno, a uz zamolbu je potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice i ugovor o najmu stana zaključenog nakon 29. prosinca 2020. godine za stan na području grada Siska prijavljen Poreznoj upravi. Sufinanciranje najamnine odnosi se na građane čiji su objekti nakon  provedenog brzog pregleda statičara dobili oznake:

–              N2 – neuporabljivo zbog oštećenja,

–              N1 – neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja,

–              PN2 – potrebne mjere hitne intervencije i

–              PN1 – potreban detaljan pregled.

Sufinancirani iznos najamnine kojeg Grad Sisak osigurava do 30. lipnja 2021. godine, uplaćivat će se  na račun najmodavaca na temelju sklopljenog  ugovora o najmu koji je prijavljen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u iznosu  navedenom u ugovoru o najmu, ali ne više od 1.000,00 kuna mjesečno.

Građani koji imaju pravo na sufinanciranje najamnine, u prostorije gradske uprave (Marijana Cvetkovića 8, Sisak) od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, trebaju predati zamolbu, presliku osobne iskaznice  i ugovor o najmu.