Grad Sisak prodao je kuriju Oberhofer-Hangi i 4,5 hektara zemljišta u Čigoču namijenjenih za Ornitološki centar u okviru Parka prirode Lonjsko polje, koji je planiran kao centar očuvanja prirodne i kulturne baštine, razvoja turizma, povećanje dohotka lokalnog stanovništva kroz djelatnost OPG-ova i obrta te jačanje njihove spremnosti da ostanu živjeti u ruralnim područjima.

Grad Sisak je u projekt ušao na inicijativu PP Lonjsko polje, koje dugi niz godina ima u planu Ornitološki centar, no ustanova nije bila u stanju osigurati potrebna sredstva niti od države, niti od Sisačko-moslavačke županije. Ulaganje u Centar i povlačenje EU sredstava poklapa se s planovima Grada Siska u razvijanju turizma i revitalizaciji Donje Posavine. Sretnim spletom okolnosti Park prirode je za kupnju kurije i zemljišta ipak osigurao sredstva od Sisačko-moslavačke županije te ih je Grad Sisak prodao za iznos gotovo identičan onome koji je platio prilikom kupnje. Tako će se ustanova PP Lonjsko polje moći upisati kao vlasnik i time osigurati preduvjet za javljanje na natječaj za EU fondove.

Ornitološki centar planiran je na 4,5 ha površine s uređenim prilazom za posjetitelje, vidikovcem, prostor za muzej i izložbe na otvorenom, za radionice obrta i zanata, za održavanje manifestacija i boravak učenika u školi u prirodi sa svim pratećim sadržajima. Prostor ornitološkog centra bit će i nadopuna naselju Čigoč, u kojem je sada malo prostora za sve potrebe u pogledu ugostiteljske ponude, ponude OPG-ova i obrta te druge oblike turističke ponude.