Zahvaljujući povoljnim tokovima u gospodarstvu Siska te racionalnom poslovanju, Grad Sisak je u prva četiri mjeseca tekuće godine ostvario suficit od 6,6 milijuna kuna. Dakle, prihodi Grada i proračunskih korisnika Grada Siska su s iznosom od 65,6 milijuna kuna za 11,3 posto veći od rashoda ostvarenih do 30. travnja 2018. i to u iznosu od 59 milijuna kuna. Pozitivnim poslovanjem stvorena je dobra podloga za investicijski ciklus u narednom razdoblju te su se potvrdile optimistične projekcije zacrtane u proračunu donesenom u studenom 2017. godine.