Učenici Osnovne škole 22. lipnja danas su na terenskoj nastavi u Lonjskom polju u sklopu aktivnosti koje za učenike sisačkih osnovnih škola financijski podupire Grad Sisak u sklopu ugovora s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje. Grad Sisak osigurava 500 ulaznica za učenike svih sisačkih osnovnih škola i vrtića u park prirode.
Kroz ovu aktivnost sisačka djeca bolje upoznaju međunarodno prepoznate vrijednosti biološke raznolikosti i bogatstva životinjskih, posebno ptičjih vrsta koje Sisak ima u svojim gradskim granicama. Djeci se u Lonjskom polju nude edukativni programi Bijela roda u Čigoču i Krapje – selo graditeljske baštine, a ovakav izravan susret s vrijednostima Lonjskog polja pretvara ih u male ekološke i turističke ambasadore.
Lonjsko polje je i izvanredan turistički potencijal koji već godinama privlači turističke grupe, ali i sve više individualne posjetitelje. U kombinaciji s bogatom poviješću našega grada turistički je proizvod još atraktivniji.