Grad Sisak će u 2021. godini s 2.338.500 kuna sufinancirati 142 programa iz područja socijalne skrbi i zdravstva, kulture, civilnog društva i tehničke kulture te tako podržati rad 99 udruga, umjetničkih organizacija i  pojedinaca.  Pored toga,  Grad Sisak će podržati udruge koje su nakon katastrofalnog potresa ostale bez prostora za rad i dati im na korištenje zemljište za izgradnju novih zgrada.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva bio je zbog potresa produžen do 15. veljače, a odobreno je 25 programa za 21 prijavitelja u ukupnom iznosu od 1.037.000 kuna.

Na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi  prijavilo se 53 prijavitelja sa 128 programa, a odobren je 61 program za 38 prijavitelja u ukupnom iznosu od 704.000 kuna.

Na javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva  prijavilo se 37 prijavitelja s 49 programa, a odobrena su 42 programa za 32 prijavitelja u ukupnom iznosu od 390.000 kuna.

Na javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture prijavilo se 10 udruga sa 16 programa, a odobreno je 14 programa za 8 prijavitelja u ukupnom iznosu do 207.500 kuna.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček potpisala je ovih dana Sporazum o suradnji na provedbi projekta izgradnje rehabilitacijskog centra Soba čuda kojim je Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije dano na korištenje  zemljište na uglu Gajeve ulice i Ulice Oktavijana Augusta gdje će se graditi nova zgrada Sobe čuda, jer je nakon potresa Soba čuda u Frankopanskoj ulici  neupotrebljiva.

Također, uz podršku Grada Siska nekoliko sisačkih udruga, koje su zbog potresa ostale bez prostora za rad, pokrenule su projekt izgradnje Društveno-kulturnog centra u Fistrovićevoj ulici. Grad Sisak daje na korištenje zemljište, a budući savez udruga će prikupljati sredstva za izgradnju.