Grad Sisak i ove godine nastavlja sufinanciranje troškova kastracije pasa i mačaka za što je u gradskom proračunu za 2022. godinu osigurano 30.000,00 kuna. Sklopljeni su ugovori s veterinarskim organizacijama koje djeluju na području grada Siska (Veterinarska stanica Sisak d.o.o., Mario-veterina d.o.o. i Anima-vet d.o.o.) u kojima je moguće obaviti kastraciju ljubimaca.

Prema članku 1. Odluke o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka, Grad Sisak će sufinancirati kastraciju jednog psa ili mačke u vlasništvu građana s prebivalištem na području Grada Siska u 2022. godini i to u iznosima:

-200,00 kuna za ženku psa,

-100,00 kuna za mužjaka  psa,

-100,00 kuna za ženku mačke i

50,00 kuna za mužjaka mačke.

Prije izvođenja same kastracije vlasnici su dužni ishoditi odobrenje Grada Siska za sufinanciranjem.

Zahtjev za odobrenje se nalazi u privitku ovog teksta te na web stranici Grada Siska (pod Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav), a možete ga preuzeti i u pisarnici Grada Siska na adresi Ulica Marijana Cvetkovića 8, Sisak-Caprag.