Cjelovit i efikasan pristup obnovi grada Siska, bila je tema sastanka gradonačelnice Kristine Ikić Baniček s predsjednicom Hrvatske komore arhitekata Rajkom Bunjevac, dipl.ing.arh. i predsjednikom Odbora za urbanizam HKA Nikšom Božićem, dipl.ing.arh. Na sastanku je predstavljen sustav Programa obnove naselja koji je Udruga hrvatskih urbanista izradila u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata s ciljem cjelovitog, a ne pojedinačnog pristupa obnovi kako se trenutno događa s obzirom na donesen Zakon o obnovi zgrada i Prvom programu mjera obnove. Iako u Zakonu o obnovi Grad Sisak nema nikakve ovlasti već isključivo obvezu obnoviti objekte javne namjene u gradskom vlasništvu, gradonačelnica Ikić Baniček istaknula je kako je svima u interesu provesti sustavnu obnovu urbanih cjelina na najefikasniji način što znači da kod obnove centra grada nije uvijek nužna potpuna rekonstrukcija povijesnih oblika već se kroz obnovu uz uvažavanje tih povijesnih sadržaja mogu kreirati nove vrijednosti i razvoj Grada. Predsjednica HKA Rajka Bunjevac istaknula je da će do kraja ovog mjeseca biti jasnija slika geoloških promjena u gradu Sisku kroz dokumentaciju koju nakon provedenih geofizičkih istraživanja izrađuje tim Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Nikša Božić je predstavio sve segmente koje bi Program obnove trebao imati kako bi ustanovio efikasan i transparentan mehanizam obnove svih zgrada unutar zone obnove kako bi se uštedjelo vrijeme, resursi, ujednačile procedure i postupci i sustavni prostorni razvoj kroz obnovu. Navedeni prijedlog  HKA  je uputila i predstavila i Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te su svi sudionici današnjeg sastanka izrazili nadu da će se ovaj prijedlog i uvažiti jer Grad Sisak nema vremena godinama čekati obnovu.