Gospodarenje otpadom Sisak obavještava građane kako i ove godine organizira odvoz granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja koji je za građane besplatan, a odvoz možete prijaviti od 4. do 8. travnja na sljedeće brojeve telefona i u radno vrijeme:

  • od 7 do 15 sati na brojevima 0800 200 214, 044/540-015, 044/523-074, 044/782-7489 i 044/782-7893
  • od 8 do 20 sati na brojevima 099/497-3496 i 099/542-1765.

Građani odvoz mogu prijaviti i putem e-maila na prijava@gos.hr u kojem je potrebno napisati ime i prezime, adresu potrošačkog mjesta (s računa za usluge odvoza otpada) i kontakt broj telefona.

„Tek nakon završetka prijava, bit će napravljen okvirni raspored sakupljanja te nećemo biti u mogućnosti građanima dati informaciju o terminu odvoza prilikom prijave. Odvoz granja možete očekivati od 11. travnja 2022. godine na dalje, a krajnji rok sakupljanja ovisi o broju prijava. Granje mora biti dostupno vozilima Gospodarenja otpadom“, poručili su iz ovog trgovačkog društva.

Korisnici koji imaju potrebu zbrinuti granje nastalo orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja, a nisu u određenom roku prijavili odvoz, mogu granje sami bez naknade odložiti u reciklažna dvorišta.