Naziv korisnika: Grad Sisak

Kod projekta: NPOO.C6.1.R5.01.0091

Naziv projekta: Strategija zelene urbane obnove Grada Siska

Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01

Naziv poziva: „Izrada strategija zelene urbane obnove“

Grad Sisak potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Siska. Projekt u cijelosti financira Europska unija iz instrumenta za oporavak NextGenerationEU kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 33.180,70€.

 

O projektu: Grad Sisak će provedbom projekta “Strategija zelene urbane obnove Grada Siska” osigurati sredstva za izradu strateškog akta kojem je cilj razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju. Krajnji korisnici su svi stanovnici Grada, a ciljna skupina je Grad Sisak.

Na temelju izrađene Strategije zelene urbane obnove Grada Siska stvorit će se preduvjeti za planiranje i provođenje projekata zelene infrastrukture, kružnog gospodarstva, održivog upravljanja okolišem i zgradama koji su u sladu s odredbama načela „ne nanosi bitnu štetu“.

 

Aktivnosti projekta:

A1 Izrada strategije zelene urbane obnove

A2 Upravljanje projektom i administracija

A3 Promidžba i vidljivost projekta

Trajanje: od 1. studenog 2022. do 31. listopada 2023.

Kontakt: Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica, gradonacelnik@sisak.hr

 

 

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”