U sklopu projekta „Info centar industrijske baštine Holandska kuća“ financiranog sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.- 2020., provest će se edukacija za turističke vodiče.

Svi oni koji su zainteresirani mogu se prijaviti do 18. rujna 2017. do 14 sati. Prijave se podnose fizički u Grad Sisak, Rimska 26,  44000 Sisak, s naznakom – Prijava za edukaciju turističkih vodiča ili putem elektroničke pošte: tisa.juracic@sisak.hr s naznakom u naslovu elektroničke poruke – Prijava za edukaciju turističkih vodiča. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Mogu se prijaviti svi zainteresirani koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • državljanstvo RH, državljanstvo EU
  • poslovna sposobnost
  • najmanja srednja stručna sprema
  • aktivno poznavanje stranog jezika:  za engleski jezik razina je C1, a za ostale jezike minimalna razina znanja je B2
  • boravište/prebivalište na području Grada Siska

Kandidati mogu ostvariti dodatne bodove ako:

  • imaju iskustvo u provođenju sličnih aktivnosti
  • posjeduju srodne certifikate (npr. turistički pratitelj, vodiči pustolovnog turizma, biciklistički vodiči i sl.)
  • napredno poznavanje kulturno-povijesne baštine grada Siska

Odabrani kandidati za turističke vodiče dužni su proći obaveznu teoretsku i praktičnu edukaciju koja će se provoditi u obliku seminara i vježbi u organizaciji Veleučilišta VERN, Zagreb.

Troškovi edukacije za odabrane kandidate bit će financirani iz projektnih aktivnosti projekta „Info centar industrijske baštine Holandska kuća“. Izabrani turistički vodiči bit će na raspolaganju Gradu Sisku i TZ Grada Siska te će se angažirati prilikom posjete turističkih grupa.

Sve dodatne informacije možete dobiti kod službenice Tise Juračić na tel:  +385 44 510 132, mob:  +385 99 494 6256, e-mail: tisa.juracic@sisak.hr.

Poziv:

Javni poziv kandidatima za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče