Ukupno 40 stambenih kontejnera, u kojima će biti smještene sisačke obitelji čiji su stambeni prostori oštećeni u potresu i neupotrebljivi za stanovanje, postavlja se u Ulici Ivana Fistrovića. Cjelokupni projekt, koji uključuje donaciju i prijevoz kontejnera na lokaciju, kao i osiguravanje prostora na kojem se postavljaju kontejneri, omogućila je i organizirala C.I.O.S. grupacija. Useljavanje sisačkih obitelji planira se koncem idućeg tjedna.

Uz Ulicu Marijana Cvetkovića u Capragu priprema se teren za smještaj 54 stambena i 6 sanitarnih kontejnera koji u Sisak stižu zahvaljujući donaciji Hungarian Interchurch Aid i još 16 stambenih i 8 sanitarnih kontejnera koje je Sisku darovala Civilna zaštita Republike Italije. Kako se planira, u kontejnere će biti smještene sisačke obitelji početkom idućeg mjeseca.

Ove donacije su više nego dobro došle, jer je do sada u Sisak stiglo tek 12 posto od ukupnog broja kontejnera koji su na područje Sisačko-moslavačke županije upućeni za zbrinjavanje stanovništva nakon potresa.