Traje rekonstrukcija 12 učionica, zbornice i ureda OŠ Braća Ribar kojom se saniraju oštećenja nastala u potresu. Iako su svi prostori škole i do sada bili sigurni za korištenje, zbog ojačanja i podizanja sigurnosti školske zgrade rade se ojačanja nosivih zidova, nakon čega slijede unutarnji radovi na uređenju učionica. Osim ojačanja i unutarnjeg uređenja, na vanjskim ojačanim zidovima škola će dobiti i novu toplinsku fasadu, čime će se smanjiti potrošnja energije za zagrijavanje. Kako bi se sigurnost djece podigla na još višu razinu, izvodi se i ojačanje postojećih temelja, novi drenažni sustav duž južnog pročelja škole te nova krovna odvodnja starog dijela škole. Radove izvodi Građevinski obrt Šarec iz Martinske Vesi.

U tri učionice radovi obuhvaćaju i uklanjanje dosadašnjih slojeva podloge, uklanjanje dotrajalog parketa i postavljanje epoksidnog poda, kao i izmjena ulaznih vrata. Kada završe ovi radovi vrijedni 300 tisuća eura financiranih iz Fonda solidarnosti EU, i kada krene nova školska godina, nastava će se odvijati u znatno boljim uvjetima i za djecu i za nastavnike uz smanjeni trošak grijanja.