Na području grada Siska i okolnih naselja provest će se akcija adulticidnog i larvicidnog suzbijanja komaraca u utorak, 12. srpnja te u srijedu 13. srpnja.

Adulticidno suzbijanje komaraca:
12. srpnja (utorak) – od 5 do 7 sati
12. srpnja (utorak) – od 20 do 22 sata
13. srpnja (srijeda) – od 5 do 7 sati
13. srpnja (srijeda) – od 20 do 22 sata

Larvicidno suzbijanje komaraca:
13. srpnja (srijeda)