U drugom polugodištu školske godine 2022./2023. obroke u školskoj kuhinji osnovnih škola u Sisku sufinancirat će Grad Sisak i Republika Hrvatska za sve učenike koji redovito pohađaju osnovnu školu, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske. Svi učenici ostvaruju pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura/10,00 kuna po danu, za nastavne dane sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih za školsku godinu 2022./2023.

Svi potpisani i aktualni ugovori o prehrani učenika između škola i roditelja od 9. siječnja 2023. bit će van snage, odnosno roditelji više neće biti u obvezi plaćanja školske kuhinje. Ugovori o produženom boravku ostaju na snazi.

Trenutno program školske kuhinje koristi 91% (2700) učenika osnovnih škola kojima je Grad Sisak osnivač, sada će ih biti svih 100% (2967) učenika.
Budući je Grad Sisak 2017. godine stekao titulu prvog grada zdrave dječje prehrane u Hrvatskoj kada je prva sisačka osnovna škola dobila certifikat Healthy Meal Standard (HMS), do ovog trenutka svi učenici naših škola imaju već uhodane normative i jelovnike koji su kreirani u skladu sa smjernicama Ministarstva zdravlja i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

Od prve dodjele certifikata do danas, sve su kuhinje u svih devet osnovnih škola infrastrukturno opremljene i potpuno spremne za pripremanje kuhanih obroka, a osoblje završilo edukaciju za pripremu certificiranih zdravih jelovnika. Djeca se hrane kvalitetno i zdravo uz posebnu prilagodbu prehrane djece s posebnim prehrambenim potrebama.