Temeljem  Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu Grada Siska, gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček donijela je Odluku o produženju radnog vremena za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana u sljedećim ulicama: Rimska, S. i A. Radića, A. Starčevića, F. Lovrića, Frankopanska ulica, M. Gupca, I. K. Sakcinskog, S. S. Kranjčevića,Trg bana J. Jelačića.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine barovi odnosi se na dane 22., 23., 24., 25., 29., 30.  i  31. prosinca 2017. godine, te 1. siječnja 2018. godine na način da mogu raditi do 4 sata ujutro.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata skupine barovi produžuje se radi održavanja manifestacije Božić u gradu te proslave božićnih i novogodišnjih blagdana.