Asfaltirana je prometnica kroz romsko naselje Capraške poljane koja je obuhvaćala sanaciju makadamske prometnice asfaltiranjem i uređenje bankina. Vrijednost radova je 160.406,25 kn s PDV-om od čega je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sufinanciralo ove radove u iznosu 100.000,00 kn s PDV-om. Naime, Grad Sisak podnio je Ministarstvu zahtjev za sufinanciranje projekta jedinica lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljeno Romima. Asfaltiranjem ove prometnice povećana je kvaliteta života ljudi u naselju kao i razina komunalne usluge i standarda. Planirani zahvat u potpunosti je u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom JLS – Detaljnim planom uređenja Capraške poljane kao i Akcijskim planom Grada Siska za provedbu nacionalne strategije za uključenje Roma za razdoblje 2018. – 2020.godine. Prometnicu će održavati Grad Sisak u programu pojačanog održavanja asfaltiranih prometnica na području grada.