U Gradskoj vijećnici je predstavljen projekt „Aktivni mladi za lokalni razvoj“.  Projekt traje dvanaest mjeseci, a svrha mu je doprinijeti osnaživanju lokalne zajednice za jačanje aktivnog sudjelovanja mladih i podizanje kvalitete života mladih u Sisku, Lekeniku i Martinskoj Vesi. Aktivnosti projekta i očekivane rezultate predstavile su Paula Raužan iz Agencije lokalne demokracije koja je nositeljica projekta te ispred partnera Zrinka Hafizović iz Grada Siska, Maja Romarić iz Općine Lekenik i Maja Šikić iz Općine Martinska Ves. U projektu sudjeluje i Radio Sisak, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti se odnose na formiranje tri lokalne grupe mladih u dobi 16-26 godina koji će imati priliku proći besplatnu dugoročnu edukaciju na kojoj će steći potrebna znanja i kompetencije za razvoj zajednice sukladno potrebama mladih. Mladi će imati priliku organizirati različite edukativne sadržaje, volonterske akcije, ali i predstavljanja svojih aktivnosti kako bi se ukazalo na to da se mladi trebaju uključiti u planiranje razvoja zajednice kao ravnopravni partneri. Tijekom projekta direktno će se uključiti oko 60 mladih kojima će projektne aktivnosti pomoći u stjecanju novih iskustava, znanja i vještina potrebnih na tržištu rada, a na provedbi samog projekta planirano je zapošljavanje tri mlade osobe.  Poziv za sudjelovanje mladih u dugoročnoj edukaciji bit će objavljen na internetskim stranicama nositelja i partnera projekta u veljači 2017. godine.