Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Sisak otvara i objavljuje, dana 23. siječnja 2024. godine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA GRAD SISAK (SECAP).

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, poziva sve zainteresirane na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u razdoblju od 23. siječnja do 22. veljače 2024. godine, za koju potrebu su, na stranicama Grada Siska, na raspolaganju utvrđeni Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Sisak (SECAP), Obrazac sudjelovanja u savjetovanju te Informacija o njegovoj izradi.

Javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Akcijski plan može zaključno sa 22. veljače 2024. godine upisati u Obrazac za sudjelovanje javnosti dostupan na ovoj stranici i dostaviti elektroničkom poštom na adresu: josipa.tutic@sisak.hr ili redovnom poštom na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marijana Cvetkovića 8, Sisak.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.